Skład Zarządu

Zarząd Okręgu LOP w Katowicach:

prezes ZO LOP - Jolanta Mol
wiceprezes - Lidia Krzemień
skarbnik - Danuta Nabiałkowska    
sekretarz - Aleksandra Stępień


Komisja Rewizyjna:

przewodnicząca – Danuta Czupryńska
członek – Joanna Koloch
członek – Przemysław Raczyński


 Sąd koleżeński:

Stanisława Krawczuk – Matlak
Tatiana Miodek
Kazimierz Fusek

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja