Aktualności

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

UWAGA! Eliminacje okręgowe XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędą się 14 kwietnia 2018 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, ul. Medyków 8b, 40–001 Katowice.
Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8:30, natomiast eliminacje pisemne o godzinie 10:00.
Zapraszamy!

Harmonogram XXXIII OWE:

grudzień 2017 r. - dostarczanie materiałów merytorycznych etapu szkolnego

Jeśli materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego nie dotrą do szkoły po Nowym Roku prosimy niezwłocznie skontaktować się z Okręgiem LOP w Katowicach mailowo na adres katowice.lop@gmail.com

10.01.2018 r. - przeprowadzenie eliminacji szkolnych XXXIII OWE
14.04.2018 r. - przeprowadzenie etapu okręgowego XXXIII OWE
8-10.06.2018 r. - przeprowadzenie etapu centralnego XXXIII OWE

Prosimy wszystkie szkoły przeprowadzające etap podstawowy o przesyłanie protokołów BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO CZY TEŻ NIE. Brak otrzymania protokołów jest jednoznaczny skreśleniem szkoły z bazy placówek biorących udział w OWE.

Protokoły z eliminacji szkolnych muszą być sporządzone wyłącznie na otrzymanym w przesyłce formularzu (nawet jeśli żaden uczeń nie zakwalifikował się do następnego etapu olimpiady) i przesłane do Wojewódzkiego Komitetu OWE w nieprzekraczalnym terminie 26 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zarząd Okręgu LOP w Katowicach
ul. Bratków 4 40-045 Katowice

Jednocześnie skan protokołu obligatoryjnie należy przesłać na adres e-mailowy Głównego Komitetu OWE:
baza@ekoolimpiada.pl

Regulamin
Wytyczne
Protokół
Pismo przewodniczącej KG OWE

Konkurs „Moja Toyota przyszłości”

Zarząd Okręgu LOP w Katowicach we współpracy z Toyota Motor Poland i Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. zapraszają do udziału w konkursie „Moja Toyota przyszłości” oraz w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów.

Atrakcyjne nagrody czekają!

Uwaga! Informujemy, że wydłużony został termin dostarczania/nadsyłania prac. Prace można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice do 12 grudnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin
Karta zgłoszenia

Konkurs "Mój Las"

Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa serdecznie zapraszają do udziału w XXXI edycji konkursu Mój las.
Aby wziąć udział w I etapie konkursu w województwie śląskim pracę należy wysłać lub dostarczyć na adres II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice w terminie do 30 listopada 2017 roku  (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).
Szczegółowy regulamin konkursu - Kliknij tutaj

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Program XXXII Olimpiady ekologicznej

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

UWAGA!
Eliminacje okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędą się 22 kwietnia 2017 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, ul. Medyków 8b, 40 – 752 Katowice. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8:30, natomiast eliminacje pisemne o godzinie 10:00. Zapraszamy!

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - zestawienie szkół uczestniczących w XXXII OWE.

Zestawienie szkół uczestniczących w XXXII OWE
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt na katowice.lop@gmail.com lub pod nr tel. 696 807 543. W temacie proszę wpisać XXXII OWE.

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - po etapie podstawowym.

Wszystkie protokóły sporządzone wyłącznie na oryginalnym formularzu, bez względu na to, czy uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, czy też nie, przesyłane są wyłącznie do Wojewódzkiego Komitetu OWE w nieprzekraczalnym terminie 25 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres Wojewódzkiego Komitetu OWE: Zarząd Okręgu LOP, 40-045 Katowice, ul. Bratków 4.

Skan protokółu obligatoryjnie należy przesłać na adres e-mailowy Głównego Komitetu OWE: baza@ekoolimpiada.pl

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Ważne informacje

Harmonogram XXXII OWE:
11 stycznia 2017 r. - etap szkolny
22 kwietnia 2017 r. - etap okręgowy
2-4 czerwca 2017 r. - finał centralny

We wszelkich sprawach dotyczących olimpiady prosimy o kontakt na adres katowice.lop@gmail.com lub pod nr tel. 696 807 543. W temacie proszę wpisać XXXII OWE.

Regulamin XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Wytyczne przeprowadzenia eliminacji stopnia podstawowego XXXII OWE
Pismo przewodniczącej KG OWE

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Program

Program eliminacji okręgowych XXXI OWE w województwie śląskim.

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Protokół z eliminacji szkolnych

Przedstawiamy dane szkół, które nadesłały protokoły z przeprowadzenia eliminacji szkolnych XXXI OWE.

Zestawienie szkół uczestniczących w XXXI OWE

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt na katowice.lop@gmail.com lub pod nr tel. 696 807 543. W temacie proszę wpisać XXXI OWE.

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Ważne informacje.

Harmonogram XXXI OWE:
grudzień 2015 r. - dostarczenie materiałów merytorycznych etapu szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych
11.01.2016 r. - przeprowadzenie eliminacji szkolnych XXXI OWE
16.04.2016 r. - przeprowadzenie etapu okręgowego XXXI OWE
3-5.06.2016 r. - etap centralny XXXI OWE

Protokół z przeprowadzonego w dniu 11 stycznia 2016 r. etapu podstawowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Wytyczne przeprowadzenia eliminacji stopnia podstawowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2016
Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Pismo przewodniczącej KG OWE


XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – zgłaszanie uczestnictwa

Prosimy do końca listopada 2015 r. zgłaszać szkoły ponadgimnazjalne chętne do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, które w poprzedniej edycji nie brały udziału.

Zgłoszenie, które należy wysłać na adres katowice.lop@gmail.com powinno zawierać następujące dane:
- pełna nazwa szkoły,
- adres szkoły
- telefon i e-mail do szkoły
- imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
- telefon i e-mail opiekuna

Na adres mailowy opiekuna zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Szkoły, które brały udział w poprzedniej edycji OWE nie muszą wysyłać zgłoszenia, ponieważ są już w naszej bazie adresowej. Materiały do tych placówek zostaną przesłane automatycznie.

Harmonogram XXXI OWE:
grudzień 2015 r. - dostarczenie materiałów merytorycznych etapu szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych
11.01.2016 r. - przeprowadzenie eliminacji szkolnych XXXI OWE
16.04.2016 r. - przeprowadzenie etapu okręgowego XXXI OWE
3-5.06.2016 r. - etap centralny XXXI OWE

UWAGA!

Zebranie Zarządu Okręgu LOP w Katowicach odbędzie się w piątek 25 września 2015 roku w siedzibie LOP na ul. Bratków 4 w Katowicach o godzinie 16.

Zapraszam serdecznie

Prezes Zarządu Okręgu LOP Katowice
Jolanta Mol


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja