Aktualności

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Program XXXII Olimpiady ekologicznej

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

UWAGA!
Eliminacje okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędą się 22 kwietnia 2017 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, ul. Medyków 8b, 40 – 752 Katowice. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8:30, natomiast eliminacje pisemne o godzinie 10:00. Zapraszamy!

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - zestawienie szkół uczestniczących w XXXII OWE.

Zestawienie szkół uczestniczących w XXXII OWE
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt na katowice.lop@gmail.com lub pod nr tel. 696 807 543. W temacie proszę wpisać XXXII OWE.

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - po etapie podstawowym.

Wszystkie protokóły sporządzone wyłącznie na oryginalnym formularzu, bez względu na to, czy uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, czy też nie, przesyłane są wyłącznie do Wojewódzkiego Komitetu OWE w nieprzekraczalnym terminie 25 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres Wojewódzkiego Komitetu OWE: Zarząd Okręgu LOP, 40-045 Katowice, ul. Bratków 4.

Skan protokółu obligatoryjnie należy przesłać na adres e-mailowy Głównego Komitetu OWE: baza@ekoolimpiada.pl

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Ważne informacje

Harmonogram XXXII OWE:
11 stycznia 2017 r. - etap szkolny
22 kwietnia 2017 r. - etap okręgowy
2-4 czerwca 2017 r. - finał centralny

We wszelkich sprawach dotyczących olimpiady prosimy o kontakt na adres katowice.lop@gmail.com lub pod nr tel. 696 807 543. W temacie proszę wpisać XXXII OWE.

Regulamin XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Wytyczne przeprowadzenia eliminacji stopnia podstawowego XXXII OWE
Pismo przewodniczącej KG OWE

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Program

Program eliminacji okręgowych XXXI OWE w województwie śląskim.

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Protokół z eliminacji szkolnych

Przedstawiamy dane szkół, które nadesłały protokoły z przeprowadzenia eliminacji szkolnych XXXI OWE.

Zestawienie szkół uczestniczących w XXXI OWE

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt na katowice.lop@gmail.com lub pod nr tel. 696 807 543. W temacie proszę wpisać XXXI OWE.

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Ważne informacje.

Harmonogram XXXI OWE:
grudzień 2015 r. - dostarczenie materiałów merytorycznych etapu szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych
11.01.2016 r. - przeprowadzenie eliminacji szkolnych XXXI OWE
16.04.2016 r. - przeprowadzenie etapu okręgowego XXXI OWE
3-5.06.2016 r. - etap centralny XXXI OWE

Protokół z przeprowadzonego w dniu 11 stycznia 2016 r. etapu podstawowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Wytyczne przeprowadzenia eliminacji stopnia podstawowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2016
Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Pismo przewodniczącej KG OWE


XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – zgłaszanie uczestnictwa

Prosimy do końca listopada 2015 r. zgłaszać szkoły ponadgimnazjalne chętne do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, które w poprzedniej edycji nie brały udziału.

Zgłoszenie, które należy wysłać na adres katowice.lop@gmail.com powinno zawierać następujące dane:
- pełna nazwa szkoły,
- adres szkoły
- telefon i e-mail do szkoły
- imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
- telefon i e-mail opiekuna

Na adres mailowy opiekuna zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Szkoły, które brały udział w poprzedniej edycji OWE nie muszą wysyłać zgłoszenia, ponieważ są już w naszej bazie adresowej. Materiały do tych placówek zostaną przesłane automatycznie.

Harmonogram XXXI OWE:
grudzień 2015 r. - dostarczenie materiałów merytorycznych etapu szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych
11.01.2016 r. - przeprowadzenie eliminacji szkolnych XXXI OWE
16.04.2016 r. - przeprowadzenie etapu okręgowego XXXI OWE
3-5.06.2016 r. - etap centralny XXXI OWE

UWAGA!

Zebranie Zarządu Okręgu LOP w Katowicach odbędzie się w piątek 25 września 2015 roku w siedzibie LOP na ul. Bratków 4 w Katowicach o godzinie 16.

Zapraszam serdecznie

Prezes Zarządu Okręgu LOP Katowice
Jolanta Mol